top of page

An caibeal de   Ludwig Uhland

Gu h-àrd tha an caibeal
  Seall gu sàmhach sìos dhan ghleann.
  Shìos an staidhre a' seinn aig Wies' agus Quelle
  Beannaichte agus soilleir am buachaille cìobair.

  An clag beag a' glaodhaich gu brònach,
  Gur h-uamhasach a' chòisir choir,
  Sàmhchair na h-òrain sona
  Agus tha am balach ag èisteachd.

  Suas an sin tha iad air an adhlacadh,
  Rinn iad gàirdeachas anns a' ghleann.
  Balach a' bhuachaille, a Bhuachaille!
  Bidh iad cuideachd a 'seinn dhut an sin aon uair.

 

Ludwig Uhland

tuilleadh fiosrachaidh agus cùl-fhiosrachadh mu Ludwig Uhland  ri fhaighinn an seo  Uicipeid

bottom of page